Particulieren

    

Voor particulieren doen wij o.a. de volgende werkzaamheden:

  • Voorbereiding tuinaanleg
  • Bouwkavels uitgraven en egaliseren
  • Levering stenen en overig verhardingsmaterialen
  • Levering en aanleg riolering en drainage
  • Aanleg bestrating en grindkoffers
  • Levering zand, grond, graszaad