Peter en Gretha Toering / Directie

Peter is vanaf jongs af aan werkzaam bij het bedrijf. Vanaf 1997 in v.o.f. met Willem, Wietze & Tsjitske Toering. Na uittreding van de bedrijfsoprichters vanaf 2003 samen met Gretha Toering in v.o.f.