Rupskraan Hitachi ZX225USR-LC (24 ton)

Machinist op deze graafmachine is Sjouke Mulder.

  • Motor ISUZU AA-6 BGT 1T
  • Sloop-sorteergrijper
  • Verlenggiek 3 meter

900 mm stalen rupsen
Slangbreukventielen op boom + armcilinder, driekleppensysteem + overlastalarm en B.M.W.T. keur