Mesttransporttank

  • Boer-boer transport binnen een straal van 10 km en max. 15% van de totaal geproduceerde mest
  • Als tussen transport in het voorjaar voor percelen op afstand
  • Leveren van rundvee- en varkensmest incl. wegen en bemonstering
  • Mesttransport naar mestopslagen op afstand

Hoge capaciteit wordt gegarandeerd door:

  • Snelle vultijd d.m.v. 2 x 6” slangen met 8” Turbovuller
  • Wendbaarder door bestuurbare assen
  • Hoge transportsnelheid ca. 50 Km /uur
  • Snelle lostijd d.m.v. lospijp 8”