Fiat 550

Fiat 550 van 1969, gerestaureerd door Peter Toering in 2014