Agrarisch loonwerk

Toering Loon en Grondverzetbedrijf heeft zijn ‘roots’ in het agrarisch werk. Door de jaren heen heeft ons bedrijf veel ervaring opgedaan op het gebied van agrarisch loonwerk. D.m.v. aanschaf van duurzame machines met een hoge capaciteit zorgen wij voor een efficiënte, duurzame en kwalitatief hoogwaardige dienstverlening. Wij werken met een modern machinepark voorzien van de nieuwste innovaties o.a. op het gebied van  precisielandbouw.

Al onze machines draaien op duurzame Shell GTL FUEL, deze brandstof helpt om de lokale uitstoot en het motorgeluid te verminderen. Met als gevolg, Schonere lucht voor iedereen! Wij gunnen iedereen een Frisse wind over de weide.

Voor alle voorkomende werkzaamheden binnen het loonwerk staan wij voor u ter beschikking. Mocht u ons machinepark verder willen bezichtigen dan kunt u dit doen onder het tabblad machinepark

Hieronder volgt een greep van de meest voorkomende werkzaamheden:

Bemesten en mesttransport

Al jaren is ons bedrijf gespecialiseerd in het uitrijden van drijf- en vaste mest. Tevens zijn wij intermediair. Wij hebben de volgende mogelijkheden voor het uitrijden van mest:

 • Bemestertanks      

 • Veenhuis Profiline tandem 10 m3 
 • Veenhuis Quad 11 m3 
 • Veenhuis 14 m3 met luchtdrukwisselsysteem

 • Sleepslangbemesten  

Wij beschikken over een Roelama sleepslangsysteem met een werkbreedte van 12 meter met 5 duims transportslang en 4 duims sleepslang. Deze Sleepslangbemester van Roelama voldoet volledig aan de wetgeving voor zowel zand- als veengrond aangezien de mest in de zode wordt gebracht. Verder werkt deze machine met een automatische mestdosering. Tevens heeft de tractor een buffertank voorop gekregen, zodat we door kunnen pompen op de kop-akkers. Hierdoor zal de capaciteit bij het wenden op de akkers niet afnemen. Waardoor deze machine een netter werkresultaat geeft en hij hierdoor ook geschikt is voor gebruik in de zomer op zandgrond. Combinatie is voorzien van luchtdrukwisselsysteem.

 • Bouwlandbemester

 • Mesttransport 

Wij zijn bij Dienst Regelingen geregistreerd als intermediair, hierdoor kunnen wij u nog beter van dienst zijn in de meststroom. Wij kunnen mest leveren en aanvoeren, eventueel met wegen en bemonsteren.

Onze 30.000 liter transporttank is uitgevoerd met Automatische gegevens registratie (AGR) en Global Positioning System (GPS). Hiermee voldoen we aan de eisen voor de mestwetgeving.

Waarvoor deze tank te gebruiken:

 • Boer-boer transport binnen een straal van 10 km en max. 15% van de totaal geproduceerde mest
 • Als tussen transport in het voorjaar voor percelen op afstand
 • Leveren van rundvee- en varkensmest incl. wegen en bemonstering
 • Mesttransport naar mestopslagen op afstand

Hoge capaciteit wordt gegarandeerd door:

 • Snelle vultijd d.m.v. 2 x 6” slangen met 8” Turbovuller
 • Wendbaarder door bestuurbare assen
 • Hoge transportsnelheid ca. 50 Km /uur
 • Snelle lostijd d.m.v. lospijp 8”

Wij hebben tot op heden beschikking over (beperkte) opslagruimte.

 • Vaste mest verstrooien met breedstrooier

Naast het uitrijden van drijfmest kan Toering Loon- en Grondverzet ook vaste mest strooien met de Strautmann Breedstrooier met doseerschuif en strooischotels. Deze machine is verder uitgerust met een kantstrooier, zodat tevens de perceelkanten netjes worden afgewerkt.

Voor meer informatie m.b.t. het machines zie tabblad machinepark

 

Terug naar boven

Grondbewerkingen en graslandverbetering

Wij verzorgen voor u het gehele traject van Grondbewerkingen en graslandverbetering. Wij onderscheiden hierin de volgende bewerkingen verdeeld in de volgende groepen:

 • Grondbewerkingen

  • Hakfrezen
  • Hakfrezen en klepelen in 1 werkgang
  • Cultiveren
  • Greppelfrezen
  • Ploegen met 5-scharen Lemken
  • Diepploegen
 • Egaliseren

  • Kilveren
  • Roteren (mogelijk met aandrukwals)
  • Overtopfrezen
  • Overtopfrezen met klepelen in 1 werkgang
  • Overtopfrezen en inzaaien in 1 werkgang
 • Inzaaien

   • Slepen, eggen, zaaien en aanrollen
   • Overtopfrezen met zaaien en klepelen in 1 werkgang
   • Frezen en inzaaien
   • Rotorzaaien
   • Doorzaaien
   • Aanrollen
   • Walkantfrezen
 • Bekalken

  • Bredal kalkstrooier met weging

Grasoogst

M.b.t. de grasoogst kunnen wij de volgende werkzaamheden uitvoeren:

 • Maaien met de Krone Tripplemaaier

 • Inkuilen met opraapwagens

Voor het inkuilen hebben wij diverse combinaties opraapwagens met diverse wageninhoud varierende van 32 tot 57 m3 per wagen. Hieronder een overzicht:

 • Krone ZX 450 met 8 wiel tandem
 • Krone ZX 400
 • Schuitemaker 185
 • Schuitemaker 155 2x
 • Veenhuis 2000

 • Grashakselen

Voor het grashakselen hebben we  de Claas Jaquar 850. Ook is de Claas Jaquar voorzien van het doseersysteem voor toevoeging van inkuilmiddelen. Wij gebruiken hiervoor het inkuilmiddel Bonsilage plus

 • Persen vierkante en ronde balen, met of zonder plastic

Voor het persen hebben wij 2 systemen:

 • New Holland Bigbaler 1270 met losse wikkelaar van Kuhn (balenmaat 120 x 70 x 160)
 • McHale Fusion 3 Pers-wikkelcombinatie

 • Persen van kleine hooipakjes

Tevens beschikken we over 2 persen voor kleine hooipakjes

Inkuilmiddelen

Al onze opraapwagens zijn voorzien van doseersystemen voor toevoeging van inkuilmiddelen. Wij gebruiken hiervoor het inkuilmiddel Bonsilage plus

Bonsilage Plus is het eerste biologische inkuilmiddel dat de conservering van graskuilen verbetert én broei- en schimmelvorming tegengaat. Uit diverse onafhankelijke onderzoeken blijkt, dat kuilen die behandeld zijn met Bonsilage Plus een lagere pH-waarde en hoger melkzuurgehalte hebben. Deze combinatie bevordert het inkuilproces. Tevens hebben de behandelde kuilen een hoger gehalte aan vluchtige vetzuren, waardoor de koe het voer beter opneemt. Dit wordt uiteindelijk beloond met een extra melkgift.

Terug naar boven

Maïsteelt en oogst

Wij  verzorgen teven uw gehele maïsteelt en oogst. Wij kunnen de volgende werkzaamheden verzorgen:

  • Voorbereiden zaaibed
  • Leveren maïszaad en kunstmest
  • Zaaien
  • Bemesten
  • Onkruidbestrijding
  • Hakselen mais met de Claas Jaquar 850

De gegranuleerde meststof Physiostart is een belangrijke kans voor u als veehouderPhysiostart is een passend alternatief voor de kunstmest dat in hoge dosering in de rij gaat. Door Physiostart in het zaaikouter bij het maïszaad te plaatsen, is een dosering van slechts 20 kg/ha mogelijk. De unieke samenstelling met onder andere aminopurinen zorgt voor extra haarwortelontwikkeling zodanig dat het maïsgewas maximaal voedingsstoffen uit de drijfmest kan halen. Via deze link kunt u de folder van Physiostart aanklikken.

Terug naar boven

Berm- en slootonderhoud

Ons bedrijf doet veel in berm en slootonderhoud, dit veelal in opdracht van Wetterskip Fryslân, diverse gemeentes, SBNL, Staatsbosbeheer en agrariërs.  Wij kunnen met 8 verschillende combinaties op pad:

 • Maaikorven met tractor, mobiele en rupskraan, maaibreedte 3 tot 4.30 meter
 • Tevens Bos maaikorf met knikgiek
 • Klepelen met zowel voor als achterklepel
 • Snoei- en zaagwerkzaamheden
Terug naar boven

Sneeuwschuiven en ruimen

Indien nodig schuiven en ruimen wij sneeuw van wegen en parkeerterreinen voor gemeentes, bedrijven en particulieren. Hiervoor hebben wij diverse sneeuwschuivers en vegers.

Terug naar boven