Projecten

Onderstaand een kleine greep uit een aantal door ons (mede)uitgevoerde projecten:

Al onze machines draaien op duurzame Shell GTL FUEL, deze brandstof helpt om de lokale uitstoot en het motorgeluid te verminderen. Met als gevolg, Schonere lucht voor iedereen!

Renovatiewerkzaamheden aan de gasleiding i.o.v. A. Hak Leidingbouw

Onze medewerker Sjouke Mulder druk bezig bij het renoveren van gasleidingen rondom Kootstertille i.o.v. A. Hak Leidingbouw.

Terug naar boven

Aanbouw nieuwe lokatie fam. De Vries

Onze medewerkers Sjouke Mulder en Jelle de Haan samen aan het werk in opdracht van Hollema Bouw B.V.bij de nieuwe locatie van familie de Vries waar de de gevelwanden plaatsen. Sjouke met de  Hitachi 225 en Jelle met z’n nieuwe Ljungby L11.

 

Terug naar boven

Kades frezen i.o.v. Fryske Gea

In opdracht van het Fryske Gea kades frezen. Een mooie klus over het water. In deze lage veengebieden kwamen de brede banden goed van pas.

 

Terug naar boven

Gasleiding Tynaarlo

In opdracht van Hak Drillcon bezig aan de pijplijn bij Tynaarlo.

Terug naar boven

Herinrichten Alde Feanen Earnewâld

Dit project wordt uitgevoerd i.o.v. Jelle Bijlsma BV.  Foto’s gemaakt door fotograaf  Roef Mulder.

Terug naar boven

Aanleg oprit woonboerderij Kollum

Voor familie Otter legde Uitze Riemersma op de MBK  met Hajo Wijmenga een oprit aan naar hun woonboerderij.

Terug naar boven

Begraafplaats Ureterp uitbreiding

In opdracht van de Grontmij werd de begraafplaats in Ureterp uitgebreid. Deze klus werd gedaan door onze medewerker Wander Toering.

Terug naar boven

Aanbouw Nieuw Kantoor

Het aanbouwen van het nieuwe kantoor voor Toering Loon- en Grondverzetbedrijf, wat gestart is in januari 2012.

Terug naar boven

Aanleg gastransportleiding

Meegewerkt aan de realisatie van aanleg gastransportleiding van de Nederlandse Gasunie in opdracht van Frycap, ons bedrijf heeft meegewerkt aan het tracé tussen Aldeboarn en Grijpskerk.

Terug naar boven

Ophoging kades Hooidammen Oudega

In opdracht van Heuvelman Ibis hebben we in augustus 2008 de kades opgehoogd aan de Hooidammen te Oudega.

Terug naar boven

Uitbreiding A7 Heerenveen

Meegewerkt aan de uitbreiding van een industrieterrein aan de A7 te Heerenveen in onderaanneming van “Van Vilsteren”.

Terug naar boven

Uitgraven nieuwe sloot

Op de Goudsjepoel te Oudega werd een nieuwe sloot gegraven.

Terug naar boven

Pijpleiding Scheemda

In 2009 meegewerkt aan de aanleg van de gasleiding te Scheemda i.o.v. Nacap Nederland.

Terug naar boven

Aanbouw nieuwe loods zomer 2009

In juli 2009 werd een nieuw deel aan de bestaande werktuigenloods gebouwd.

Terug naar boven

Plaatsen beschermingskappen gasleiding i.o.v. Gasunie Nederland

Om de gasleidingen te beschermen bij eventuele grondbewerkingen werden er kunststof beschermingsplaten geplaatst op de gasleiding op diverse lokaties in Friesland.

Terug naar boven

Sneeuwruimen 2009/2010

Door de enorme sneeuwval in december en januari zijn we diverse malen op pad geweest om de wegen en diverse parkeerterreinen weer sneeuwvrij te maken.

Terug naar boven

Nieuwe zodemester in actie

Op donderdag 4 februari is de nieuwe zodebemester voor het eerst in actie.

Terug naar boven

Thema avond “Hoezo Structuur”

Op 11 februari jl. hadden we een themabijeenkomst bij H.R. Ie Sicht waar ca. 50 actieve veehouders bij aanwezig waren. Na afloop werd er onder het genot van een hapje en drankje nog even gezellig nagepraat.

Terug naar boven

Veenhuis 12,5 m3 in actie!

Op donderdag 4 maart ging de net afgeleverde tank voor het eerst in actie.

Terug naar boven

Sportpark De Westereen

In opdracht van de Grontmij verrichten wij werkzaamheden m.b.t. de aanleg van kunstgras op bovenvermeld sportpark. Aanvang april 2010.

Terug naar boven

Rooien leiding Gasunie

In opdracht van de Nederlandse Gasunie zijn we op 12 juli gestart met het rooien van een oude leiding en het herstellen van oude schades, dit in de omgeving van Eastermar.

Terug naar boven