Duurzame overstap naar GTL Fuel

Schonere lucht voor iedereen!

Want wij gunnen iedereen een

Frisse lucht over de weide

Vanaf maart 2017 hebben wij de overstap gemaakt naar Shell GTL Fuel. Al onze machines draaien vanaf heden op deze duurzame Shell GTL FUEL.

De belangrijkste voordelen in het kort

 • Helpt om de lokale uitstoot te verminderen*
 • Eenvoudig in bestaand wagenpark te gebruiken (nieuwe en oudere zware dieselmotoren)
 • Geen investeringen in voertuigen of infrastructuur nodig
 • Kan helpen om het motorgeluid te verminderen

Shell GTL Fuel verbrandt schoner en is veilig in het gebruik

Shell GTL Fuel verbrandt schoner dan conventionele diesel uit aardolie* en produceert daardoor minder lokale uitstoot (fijnstof, stikstofoxiden,NOx; zwaveloxiden, SOx) en ook minder zichtbare zwarte rook.

Producteigenschappen van Shell GTL Fuel

 • Nagenoeg vrij van zwavel en aromaten
 • Helder als water
 • Vrijwel reukloos
 • Hoog cetaangetal (75 – 80)
 • Niet-toxisch*
 • Goed biologisch afbreekbaar
 • Goede koude-vloei-eigenschappen

Lees hier alles over deze bijzondere brandstof.