Toering Loon en Grondverzetbedrijf

Passie voor Groen, Grond & Infra

Heden

Ons CUMELA bedrijf is gespecialiseerd in agrarisch loonwerk, grondverzet en cultuur technische werken. Wij verrichten o.a. werkzaamheden voor agrariërs, Provincie Fryslân, diverse gemeentes, Wetterskip Fryslan, Fryske Gea, Staats Bosbeheer, Nederlandse Gasunie, diverse aannemers, overige grondverzet bedrijven en particulieren.

Ons bedrijf is uitgegroeid tot een gerenommeerd bedrijf waar ongeveer 15 tot 20 personen werkzaam zijn. Service, Kwaliteit en Veiligheid, zijn de peilers waar ons bedrijf op draait. Dit komt o.a tot uitdrukking in het feit dat ons bedrijf VCA* gecertificeerd is. Hetgeen betekend dat ons bedrijf jaarlijks gecontroleerd wordt op het naleven van veiligheids- en Arboregelgeving. Ook wordt ons gehele machinepark jaarlijks gekeurd. Gedurende de werkzaamheden worden onze machines bemand door goed opgeleid en gekwalificeerd personeel.

Wij werken met een modern machinepark voorzien van de nieuwste innovaties o.a. op het gebied van  precisielandbouw. Al onze machines draaien op duurzame Shell GTL FUEL, deze brandstof helpt om de lokale uitstoot en het motorgeluid te verminderen. Met als gevolg, Schonere lucht voor iedereen!

Tevens zijn wij intermediair in mest en in het bezit van de NIWO Euro-vergunning,  zodat wij gemachtigd zijn beroepsgoederen te vervoeren.

Om te zorgen voor een eerlijke en duurzame mestketen hebben we de gedragscode Mestkeur ondertekend.

De privacy van onze relaties vinden wij erg belangrijk, lees daarom hier onze privacyverklaring

Ons bedrijf  is lid van de brancheorganisatie Cumela Nederland, “Specialisten in Groen, Grond en Infra”.

Home

Geschiedenis

De gebroeders Toering begonnen vroeger op de boerderij van hun vader in Eernewoude met hun eerste agrarische activiteiten zoals het maaien en persen van hooi in de “Wildlanden”. Na enige tijd namen de diverse agrarische werkzaamheden steeds meer toe. In 1965 verhuisde het bedrijf daarom naar De Tsjollen 4 in Oudega en werd het bedrijf ingeschreven bij de Kamer van Koophandel te Leeuwarden. In de jaren 80 en 90 namen ook de werkzaamheden in het grondverzet steeds meer toe. In 2003 werd het bedrijf overgenomen door Peter en Gretha Toering. Op 1 mei 2015 bestond ons bedrijf 50 jaar.

U bent van harte welkom op ons bedrijf,

Peter en Gretha Toering

toe40

Hea! (6 mei 2015)

Froeger wie it hânwurk, no binne it allegearre knopkes. Leanbedriuw Toering út Aldegea (Smellingerlân) bestiet 50 jier. It is in wier famyljebedriuw, wêr’t fjouwer bruorren by belutsen wienen.